March 3, 2015

Industri

LED-ERHVERV leverer professionelle LED løsninger til industrivirksomheder

Der er store krav til belysningen i industrivirksomheder. Der skal sikres korrekt lysstyrke og lysfarve (farve temperaturen) afhængig af om det er produktion- eller lagerlokaler.

Vi kender kravene og sikrer at de er overholdt med de løsningsforslag vi tilbyder. Vi har lyskilder til alle typer armaturer og normalt vil det være muligt at undgå ombygning af disse ved udskiftning til LED-belysning.
Vi kan bl.a. levere LED-rør med indbygget IR Sensor, der kan give ekstrabesparelser i f.eks. lagerafsnit.

Vi kan tilbyde LED løsninger hvor både drifts- og vedligeholdelses-omkostningerne er minimale, og garanterer stor energibesparelse.

LED-ERHVERV, sikrer dig en professionel rådgivning, vi holder et møde hvor vi gennemgår din nuværende belysnings løsning og udarbejder et oplæg til ny løsning. Vi laver beregning af din besparelse og et budget over totaløkonomien ved udskiftningen. Herunder belyser vi mulighederne for energitilskud til projektet og hjælper med ansøgning mv.